Skúšky a prehliadky

Bezpečne až na vrchol

VÝŤAHY SÚ VÝHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA

Na vyhradenom technickom zariadení je potrebné počas prevádzky vykonávať prehliadky (revízie) a skúšky v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009.

Rozsah prehliadok a skúšok sa vykonáva v zmysle príslušných technických noriem.

Úradné skúšky sú vykonávané v asistencii s Technickou inšpekciou SR.

ODBORNÁ PREHLIADKA (REVÍZIA)

Prehliadku vykonáva revízny technik (odborný pracovník)

  • Výťah s prevádzkou osôb (každé 3 mesiace)

  • Výťah bez prevádzky osôb (každých 6 mesiacov)

Cena za vykonanie odbornej prehliadky je zahrnutá v pravidelnom zmluvnom servise. Zaznamenáva sa do knihy kontrol výťahu.

ODBORNÁ SKÚŠKA

Skúšku vykonáva revízny technik (odborný pracovník)

  • Výťah s prevádzkou osôb (každé 3 roky)

  • Výťah bez prevádzky osôb (každých 6 rokov)

Cena za vykonanie odbornej skúšky je stanovená podľa cenovej ponuky resp. dohodou z dôvodu vykonávania v 3. a 6. ročných intervaloch. Výsledok skúšky je zaznamenaný do protokolu.

ÚRADNÁ SKÚŠKA

Skúšku vykonáva oprávnená právnická osoba (skúšku riadi, vyhodnocuje) a servisná firma (vykonáva kompletné prevedenie skúšky)

  • Výťah s prevádzkou osôb (každých 6 rokov)

  • Výťah bez prevádzky osôb (každých 10 rokov)

Cena za vykonanie asistencie pri úradnej skúške a cena za úradnú skúšku je stanovená podľa cenovej ponuky resp. dohodou z dôvodu vykonávania v 6. a 10. ročných intervaloch. Výsledok skúšky je zaznamenaný v osvedčení.

Máte záujem o prehliadku alebo skúšku výťahu?

Kontaktujte nás!

Pneavy s.r.o.

Výťahy na mieru
Bezpečne až na vrchol

Adresa

Užhorodská 222/72
071 01 Michalovce
Slovensko

Kontakt

(+421) 905 406 525
hindos.dusan@gmail.com